15.12.2010

Počet laviček sítě AD-Net překročil hranici 5.000 ks !!!


Ani jsme v tomto rušném roce, kdy jsme skoro nestíhali uspokojovat zájemce o nové lavičky a někdy i klienty mající zájem na nich inzerovat, zpozorovat, že jsme již přesáhli úctyhodnou hranci 5.000 ks laviček v ČR

Dosažení této dlouho očekávané hranice je pro nás potěšující. Zároveň to však chápeme jako závazek a motivaci k další práci, protože vidíme, že je o ní mezi vežejností zájem. Nejde nám totiž pouze o nárust počtu měst a laviček v nich, ale hlavně o udržení a pokud možno ještě větší zlepšení standardů našich služeb. Děkujeme všem za projevenou důvěru a podporu v naší činnosti.